Menu

Raymon Blondel benoemd tot erelid Nederlandse Ski Vereniging

Geplaatst op 08 april 2017

Onder applaus heeft de algemene vergadering Raymon Blondel vandaag, 8 april 2017, benoemd tot erelid van de Nederlandse Ski Vereniging.

Raymon is binnen de NSkiV op verschillende manieren en in diverse functies actief geweest. Daarnaast heeft hij de organisatie in verschillende gremia vertegenwoordigd en door zijn inbreng nadrukkelijk bijgedragen aan de profilering van de NSkiV als autoriteit binnen de sportwereld. Als lid van het hoofdbestuur, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, heeft Raymon een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie van een meer klassieke vereniging naar een ondernemende organisatie. Daarbij heeft hij steeds gestreefd naar zorgvuldig inhoudelijk en financieel beleid, gedragen door een actieve en levendige achterban in verenigingsstructuur. In mei 2016 is hij benoemd tot bestuurslid van NOC*NSF. Aangezien beide bestuursfuncties niet verenigbaar zijn heeft hij in november zijn functie bij de NSkiV neergelegd.