Menu
Organisatiestructuur

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) is de algemene vergadering (AV). De AV bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en provinciale vertegenwoordigers. De lidverenigingen en de provinciaal vertegenwoordigers vertegenwoordigen te samen alle leden van de NSkiV. Naast lidverenigingen kent de NSkiV institutionele leden, zij hebben in de AV spreekrecht, maar geen stemrecht.

Voor meer informatie verwijzen we ook graag naar:

Hoofdbestuur

De AV benoemt het hoofdbestuur van de NSkiV. Binnen het hoofdbestuur is sprake van een portefeuilleverdeling. De leden van het hoofdbestuur vervullen hun functie op collegiale basis vanuit de besturingsfilosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Zie voor meer informatie de notitie ‘besturingsmodel en bestuursprofielen’.

Commissies

Het hoofdbestuur wordt voor het sportbeleid bijgestaan door twee commissies. De Sportraad is het adviserend orgaan op het gebied van sportontwikkeling en wordt benoemd door de AV. De Sportraad fungeert als intermediair tussen de NSkiV en haar leden en is onder andere belast met het beheer van het Sportstimuleringsfonds. De commissie Topsport is het adviserend orgaan op het gebied van topsport. Daarnaast stelt de commissie Topsport selectiecriteria en limieten vast voor de leden van de nationale selecties. De NSkiV kent nog een aantal andere commissies, zoals de Financiële Commissie en een Atleten Commissie. De NSkiV heeft zelf geen tuchtrechtsprekende commissies meer. Bij overtredingen van het dopingreglement wordt door het hoofdbestuur aangifte gedaan bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat instituut handelt de zaak verder af. Ook de behandeling van zaken met betrekking tot seksuele intimidatie zijn ondergebracht bij het ISR. Maatregelen (straffen) die door het ISR worden opgelegd, gelden als uitspraken van de NSkiV zelf. 

Bureau

De voorbereiding en uitvoering van de meeste activiteiten van de NSkiV worden verzorgd door het bureau van de NSkiV. Het bureau is gevestigd in Utrecht (Orteliuslaan 1041), er werken circa 40 mensen. Daarnaast heeft de NSkiV een aantal trainers en coaches in dienst.

Het bureau staat onder leiding van algemeen directeur Frits Avis. Een aantal specifieke taken zoals personeelsbeleid, bestuursondersteuning, juridische zaken en internationale betrekkingen vallen onder directieverantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie de notitie ‘directiestatuut’.

De afdeling commercie is verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van de NSkiV. Deze afdeling onderhoudt ook de partner- en sponsorrelaties.

Voor de meeste (individuele) NSkiV-leden is de afdeling ledenservice de belangrijkste afdeling van het bureau. Die afdeling onderhoudt de contacten met de leden van de NSkiV. De medewerkers van Ledenservice geven informatie over de NSkiV, verzorgen de ledenadministratie, registreren de verzekeringen en beantwoorden alle mogelijke vragen die door leden gesteld worden. Sinds september 2015 zijn de activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot de verzekeringen ondergebracht in NSkiV BV. Meer informatie over de achtergrond van deze keuze kun je hier lezen. Ledenservice maakt onderdeel uit van de afdeling marketing. De afdeling marketing houdt zich verder bezig met de volgende aandachtsvelden: verzekeren, product¬ontwikkeling, sportontwikkeling en opleidingen.

De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor het interne en externe (corporate) communicatiebeleid, het bewaken van het imago en daarmee zorgdragen voor een herkenbare positie in de wintersportbranche. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het produceren van alle content, zowel voor de magazines, de sites als de app’s.

De sportafdeling verzorgt een scala aan activiteiten, variërend van sportontwikkelings­activiteiten en verenigingsondersteuning via talentontwikkelingsprojecten tot aan de nationale selecties. Ook (trainers)opleidingen, wedstrijdorganisatie, SneeuwFit en projecten als Wintersport Experience vallen binnen de afdeling.

Tenslotte is er de afdeling financiën, automatisering en logistieke zaken, die verantwoordelijk is voor het voeren van de boekhouding, het opstellen van rapportages en jaarrekeningen, het debiteuren­beheer, het opstellen van subsidieverantwoordingen, etc. Ook het beheer van alle door de NSkiV gebruikte hardware en software valt onder deze afdeling.

Overzicht reglementen:

Via deze link kom je bij het overzicht van alle bij de NSkiV aangesloten organisaties. Daar kun je terecht voor het beoefenen van of voorbereiden op de wintersport.