Menu
Sportiviteit en respect

Sportiviteit en respect beslaat een breed terrein, enerzijds gaat het over het op een eerlijke manier bedrijven van de sport, anderzijds – en misschien nog wel belangrijker – het creëren van een veilig sportklimaat. Veilig in die zin dat iedereen zich lichamelijk en geestelijk goed moet voelen binnen de georganiseerde (winter)sport.

Anti-doping
Iedere sporter die deelneemt aan (inter)nationale wedstrijden dient op de hoogte te zijn van de regels omtrent doping. Deze regels zijn vastgesteld...
Gedragsregels preventie seksuele intimidatie
voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst...
Vertrouwenscontactpersoon NSkiV
Grensoverschrijdend gedrag* komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het...
Wat is seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk,...
Vertrouwenspunt Sport
Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve...