Menu
Vertrouwenscontactpersoon NSkiV

Grensoverschrijdend gedrag* komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Als sportbond heeft de NSkiV een vertrouwenscontactpersoon benoemd die je snel en vertrouwelijk op weg helpt naar het juiste advies.

Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat die omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Daarom heeft de NSkiV een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Vertrouwenscontactpersonen
Je kunt contact opnemen de vertrouwenscontactpersoon als je melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor ouders, begeleiders. Ook beschuldigden kunnen hier om advies vragen. Tevens kan je bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets dat je niet weet. Indien gewenst wordt doorverwezen naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF, die kunnen adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen.

Hoe te bereiken?
Je kan de vertrouwenscontactpersoon van de NSkiV benaderen voor een melding of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. De melding kan gericht worden aan vertrouwenscontactpersoon@nederlandseskivereniging.nl. De melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Melding bij NOC*NSF
Daarnaast kan men gebruik maken van de diensten van speciale vertrouwenspersonen en adviseurs van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor en adviseren en ondersteunen bij eventueel verder te nemen stappen. Voor slachtoffers en beschuldigden zijn er aparte vertrouwenspersonen. Wie advies wil over de aanpak van een negatieve situatie kan terecht bij een van de adviseurs. Zij zijn er voor zowel bonden als verenigingbestuurders, als ook voor ouders van sporters. Vertrouwenspersonen en adviseurs kennen de sportwereld, zijn specifiek opgeleid, deskundig én onafhankelijk.

Zie voor meer informatie: Vertrouwenspunt Sport.

*Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling.