Menu
Limieten en statussen

Limieten zijn prestaties die atleten moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan (jeugd)wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en andere grote wedstrijden. Dit zijn zogeheten evenementlimieten. De limieten voor Olympische evenementen, worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Olympische Spelen, maar ook evenementen als het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF) en Youth Olympic Wintergames (YOG) vallen onder NOC*NSF.

Daarnaast zijn ook limieten opgesteld om in aanmerking te komen voor de nationale selectie. Dit zijn de individuele limieten. Al deze limieten zijn opgesteld door de technische staf van de NSkiV op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid. In het limietenboekje staat alle relevante informatie over dit onderwerp en het proces.

Het limietenboekje voor seizoen 2017-2018 is hier te vinden. 

Talentstatus

Jonge atleten die gedurende dit wedstrijdseizoen bepaalde resultaten behalen in internationale wedstrijden en een bepaald programma volgen, kunnen volgend seizoen een talentstatus behalen. Door deze talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen zij gebruik maken van een aantal topsportfaciliteiten en –begeleiding. Wanneer je voldoet aan de minimale eisen voor het programma profiel dan kun je je melden bij de NSkiV. De NSkiV zal vervolgens toetsen of je aan het prestatie en programmaprofiel voldoet en je uiteindelijk voordragen bij NOC*NSF, die de status toekent.

Topsportstatus

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A, HP en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale topwedstrijden vereist. De eisen voor een A, HP en selectiestatus zijn hier te vinden. Topsporters worden op basis van afgesproken prestatienormen door NOC*NSF ingedeeld in topsporters met de A, HP of selectiestatus. Je kunt alleen de A, HP of selectiestatus verkrijgen als je uitkomt in erkende topsportdisciplines (groepen 1, 2, 3, 4.a en 4.b) en wanneer je uitkomt in een erkend topsportprogramma.

NOC*NSF heeft in samenspraak met de NSkiV meetmomenten en prestatienormen afgesproken voor de verschillende topsportdisciplines. De eerste kolom geeft aan in welke groep de topsportdiscipline is ingedeeld. Lees hier welke ondersteuning beschikbaar is per groep en per status.