Menu
WintersportFUNdag

Binnen Nederland bestaat er een breed aanbod aan wintersportactiviteiten die worden georganiseerd door verschillende organisaties voor mensen met een handicap. Dit varieert van kennismakingsdagen tot wintersportreizen en trainingen op verschillende locaties voor verschillende handicaps.

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) ziet dit wintersportaanbod in Nederland als middel om meer mensen met een handicap blijvend te laten sporten en bewegen. Daarbij acht de NSkiV het van groot belang om het bestaande aanbod te versterken door, in samenwerking met lokale organisaties, de Johan Cruijff Foundation en NOC*NSF, een wintersportFUNdag te organiseren. Dit is een dag waarop iedereen met een handicap kennismaakt met al het leuks dat wintersport te bieden heeft.

Tevens kunnen deelnemers tijdens de wintersportFUNdag gevraagd worden om mee te trainen met de wedstrijdtrainingen.

Hiermee wordt er een traject gecreëerd en aansluiting gezocht bij bestaande structuren waar gehandicapten zich kunnen aansluiten en toekomstige wedstrijdsporters kennis kunnen maken met de wedstrijdkant van de wintersport.

Historie:
Bekijk hier een impressie WintersportFUNdag 2013
Bekijk hier een impressie WintersportFUNdag 2012